Artikelen

Woordvoering begroting 2024

motie taalpanel

Voorzitter, nooit gedacht pas op de tweede dag van de begrotingsbehandeling mijn woordvoering te mogen doen… daarom gelijk maar een verzoek om volgend jaar niet eerst andere onderwerpen te bespreken, de begroting verdient een eigen raadsvergadering.

Voorzitter, ik heb mijn woordvoeringen niet teruggelezen maar volgens mij zeggen we iedere keer dat de begroting een nette uitwerking is van de kadernota en dat zeggen we nu dus ook. Die kadernota, het moment is om wensen in te dienen en dat er dan veel moties en amendementen zijn is logisch maar ook nu zijn er weer veel ingediend met allerlei wensen voor de stad. En ja, wij doen daar ook aan mee.

Allereerst ligt er een motie die wij samen met een aantal andere partijen hebben ingediend over wanneer er nu eens gestart wordt met het verkennen of we met een burgerbegroting kunnen gaan werken. De toezegging van de wethouder is van precies een jaar geleden en zij zou erop terugkomen in de nota participatie. Wij zijn nog steeds in blijde verwachting zeg maar want wij vinden het echt nog steeds een mooie kans om inwoners mee te nemen bij hoe een gedeelte van het budget in de stad ingezet kan worden.

En is dit ook niet een manier om inwoners bewuster te maken wat die begroting nou inhoudt? Hoe zij ermee te maken hebben? Want, voorzitter, met de aankomende bezuinigingen in het vooruitzicht mogen we best verwachten dat ook de stad ideeën aanbrengt hoe we het beschikbare geld het beste kunnen inzetten. Wij weten dat het college het heel belangrijk vindt om in te zetten op het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners maar dan moet iedereen wel snappen waar het over gaat.

En dat sluit dus weer naadloos aan op de door het college gewenste participatie om dit op een begrijpelijke manier te doen. Vaak gaan we ervan uit dat als wat je schrijft in B1 het automatisch door iedereen begrepen wordt. Dat is niet per se het geval voorzitter. Oh, en voor wie nog niet weet wat B1 is:

  • duidelijke titel en tussenkoppen;
  • actieve schrijfstijl met voorbeelden;
  • eenvoudige woorden die iedereen kent;
  • korte en duidelijke zinnen.

Als wat je communiceert hieraan voldoet dan ben je al een eind op weg. Maar toch horen wij nog regelmatig dat mensen in de stad niet begrijpen wat de gemeente wil zeggen. Of wat andere organisaties die direct of indirect met de gemeente te maken hebben willen zeggen, zoals MEE, de Sociale Dienst of Dordrecht Sociaal. In andere steden worden brieven, websites, folders, noem maar op getest door mensen die laaggeletterd zijn of waren, ervaringsdeskundigen of taalambassadeurs genoemd. Die worden bij elkaar gebracht in een Taalpanel. En onze vraag, die we in een motie hebben gevat, is voorzitter om te onderzoeken of er ook in Dordrecht zo’n panel aangesteld kan worden.
En wie weet voorzitter inspireert dit het college ook gelijk om richting de raad wat beter te communiceren.

Verder geen moties van onze kant voorzitter. Wel nog een kleine beschouwing over onze stad richting de toekomst. Behalve op het thema klimaat ontbreekt het op de meeste andere thema’s aan een lange termijnvisie. Of er ligt een visie voor een langere periode maar dan is het gehalte wensdenken te groot voor wat wij als Gewoon Dordt aan kunnen, zoals bij het thema mobiliteit.

Hebben we behalve de Dordtse Stadsas, of hoe het inmiddels ook mag heten in de categorie Dordthuis, in beeld welke stedenbouwkundige ontwikkelingen onze stad verder vooruit gaan helpen vraagt de heer Kleinpaste zich af? En de heer Roggekamp vroeg zich af hoe het zit met onze cyberveiligheid, zijn we klaar voor de NIS2-richtlijn?

En met in ons achterhoofd dat er bezuinigd moet worden, is het een idee om eerst eens met elkaar in gesprek te gaan over waar we als overheid voor aan de lat staan? Wat is nou echt iets waar je als gemeente verantwoordelijk voor bent (ouderwetse schoon heel veilig) en waar ben je als inwoners zelf voor verantwoordelijk? Wij denken dat het ons kan helpen in de debatten die we gaan hebben over waar we minder of misschien juist meer aan uit moeten geven. Wij vertrouwen erop dat we dit op een goede en constructieve manier met elkaar aan kunnen. Zeker omdat we weten dat het soms wat minder, maar ook vaak genoeg is.

Motie

De motie ‘Lzeen en shicreijvn is niet voor iereeden vezlafneksprend: tijd voor een taalpanel?‘ werd met ruime meerderheid aangenomen. De motie is erop gericht de communicatie van de gemeente begrijpelijker te maken voor iedereen door een Taalpanel in te stellen.

Ook interessant

Ga naar de inhoud