Artikelen

Kap bomen onvermijdelijk bij reconstructie Stadspolderring

Platanen Stadspolderring
Platanen Stadspolderring

In de commissie Fysieke Leefomgeving van 3 februari 2021 is de reconstructie van de Stadspolderring besproken. Onderdeel van deze reconstructie is de noodzakelijke kap van 34 platanen. Op social media versimpelen sommige mensen de kap tot een keuze voor bomen of parkeerplaatsen. 

Zo simpel ligt dat natuurlijk niet. Toen de Stadspolderring in 1983 werd opgeleverd was het een mooie straat met jonge bomen. Uiteraard ook her en der parkeervakken voor de auto’s van mensen die aan de ring wonen. Een aanleg met hoge ruimtelijke kwaliteit. Maar bomen groeien en wat in 1983 goed is uitgedacht, levert in 2021 een probleem op. Of de bomen nu te groot zijn, dan wel de boomspiegels (de uitsparing op de grond rondom de stam) te klein, feit is dat de Stadspolderring op de schop moet. De enorme verzakking gedurende de afgelopen tientallen jaren maakt dat echt noodzakelijk. 

Nieuwe boomplantsituatie Stadspolderring nov2020

Gewoon Dordt is echt zuinig op bomen. Ze zijn heel hard nodig in onze directe leefomgeving. Maar bomen kunnen in een situatie als deze een probleem gaan vormen. Zeker daar waar de Stadspolderring, een belangrijke ontsluitingsweg, relatief smal is betekent dit, dat we de platanen niet kunnen behouden. De aanwonenden aan dit gedeelte van de ring begrijpen dat en dringen zelf ook aan op de kap van de bomen. Dat gebeurt niet louter vanwege parkeerplaatsen. Het gebeurt ook omdat de weg moet worden opgehoogd. Om ruim boven het grondwaterpeil te blijven. Om de toegankelijkheid van de huizen te verbeteren. 

De gemeente kapt geen bomen voor de lol. Ze neemt de herplantplicht serieus. Al zijn nieuwe bomen dan echt kleiner dan die worden gekapt. Ook wij zijn bezorgd over hittestress. Ook wij begrijpen dat bomen een heel waardevolle bijdrage leveren aan een leefbare buurt. Meer groen is op tal van plekken in Dordrecht van groot belang.

Dat neemt niet weg dat ook Gewoon Dordt, alles afwegende, tot dezelfde conclusie komt als het college van B&W. Er is geen reële optie alle 34 platanen te sparen. Wellicht, dat wordt nog uitgewerkt, kan er een aantal bomen blijven staan. Op plaatsen waar ze meer ruimte hebben. Die aanpassing van de plannen is een schrale troost. Wij hebben alle voors en tegens gewogen en zijn echt van mening dat de Stadspolderring op een verantwoorde manier wordt aangepast en opgeknapt.

Ook interessant

Ga naar de inhoud