Artikelen

Gewoon Dordt stelt vragen over sluiten NOVA Tienercollege

Tienercollege

Gewoon Dordt heeft bij de behandeling van het Dordts Leerprogramma 4-12 in 2021 diverse malen aangegeven dat van extra investeringen in het onderwijs alle kinderen in de stad zouden moeten profiteren. Nu zijn die investeringen beperkt tot elf scholen op basis van de onderwijsachterstandsindicator.

Of je ondersteuning nodig hebt als leerling hangt van meer zaken af dan alleen of je in een ‘slechte’ wijk woont of dat je ouders niet veel geld hebben. Recentelijk stelde Prinses Laurentien bij een werkbezoek over de taalontwikkeling bij kinderen tussen 0-6 jaar bijvoorbeeld dat alle kinderen vanaf hun geboorte dezelfde aandacht horen te krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Kinderen die hoogbegaafd zijn, een autisme spectrum stoornis hebben, dyslectisch zijn, enzovoort verdienen ook voor hen passend onderwijs en dus extra investeringen, die meestal op termijn terugverdiend worden omdat er minder zorg nodig is.

Nu lezen we in de media dat het bestuur van de Nestas scholengroep1 heeft besloten de stekker uit het NOVA Tienercollege te trekken. Dit omdat er te weinig belangstelling is voor deze mogelijkheid om een ‘zachte’ overgang te kunnen bieden van basisschool naar voortgezet onderwijs. We nemen aan dat te weinig belangstelling betekent dat er te weinig geld binnenkomt.

Daarom een paar vragen, zodat we een beeld krijgen of een extra investering ook hier terecht zou zijn: 

  • Wat vindt het college van het besluit van het bestuur van Nestas?
  • Welke gevolgen op korte en lange termijn denkt het college dat dit besluit heeft voor kinderen voor wie de ‘gewone’ overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs niet bij hen aansluit?
  • En welke financiële gevolgen heeft het niet bieden van passend onderwijs aan kinderen die niet in een ‘mal’ passen?
  • In welke mate is de gemeente betrokken door Nestas dat dit besluit eraan zat te komen?
  • Welke inzet zou er kunnen zijn vanuit het college om een school als het NOVA Tienercollege te behouden? Dit met het oog op een van de focuspunten in het aanstaande coalitieakkoord: “gelijke kansen en zekerheden voor al onze inwoners”, wat dan ook geldt voor alle kinderen in de stad.

Namens de fractie van Gewoon Dordt,
Irene Koene

  1. Per 1 januari 2022 zijn het openbare basisonderwijs OPOD gefuseerd met het katholieke basisonderwijs SKOBA en gaan zij verder onder de naam: Nestas scholengroep.

Ook interessant

Ga naar de inhoud