Artikelen

Beter laat dan nooit

project stadswerven

Stadswerven is nog altijd volop in ontwikkeling en het wordt een mooie wijk. De afgelopen week stond in de krant dat de welstandscommissie enthousiast was over de plannen van de projectontwikkelaar op de punt van Stadswerven. Vlak bij de plek waar de Prins Clausbrug ligt. 

Daarover waren wij wel verbaasd. Zo verbaasd zelfs dat we er vragen over hebben gesteld aan het college van B&W. 

De gemeente en de projectontwikkelaar hebben namelijk met elkaar afgesproken dat de gemeenteraad vooraf bij de ontwikkelingen op deze markante punt van Stadswerven zou worden betrokken. Dit om kaders mee te kunnen geven over de architectonische uitgangspunten. Die stap is overgeslagen en dat is jammer. Juist om als raad vooraf mee te kunnen denken is deze afspraak vastgelegd. Het gaat per slot van rekening om een beeldbepalend stukje Dordrecht.

Ontwikkeling woningen op de punt
(Plangebied A – Stadswerven)

In AD de Dordtenaar van 13 juli 2021 was te lezen dat de welstandscommissie zich positief uitliet over de plannen van de ontwikkelcombinatie (projectontwikkelaar OCW) die met een robuust plan kwam voor plangebied A.

Dat roept bij ons de volgende vragen op:

1. Is het college bekend met de vastgelegde afspraak dat de gemeenteraad vooraf betrokken zou worden bij de architectkeuze en de vaststelling van de architectonische uitgangspunten? 

2. Waarom heeft het college deze afspraken die met OCW zijn gemaakt niet onder de aandacht gebracht bij de projectontwikkelaar?

3. Op welke wijze gaat het college van B&W de gemeenteraad alsnog in positie brengen?

4. Hoe oordeelt het college over deze situatie in het licht van de verplichting tot actieve informatievoorziening.


Namens de fractie van Gewoon Dordt,

Gertjan Kleinpaste

Afbeelding: Project Stadswerven, Begroting Dordrecht 2020

Ook interessant

Ga naar de inhoud