Artikelen

Dordt gewoon toegankelijk voor iedereen

toegankelijkheid

Onlangs ondertekende Nederland het VN Verdrag voor de rechten van de mens met een beperking. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de stad, de gemeente en de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn en zorgen dat iedere burger of bezoeker gelijk wordt behandeld. Het VN verdrag is nog nauwelijks aan de orde geweest in de raad.

Beleid

Een stad die beter toegankelijk is voor mensen met een beperking gaat verder dan zorgen voor gehandicaptenparkeerplaatsen, geleidelijnen of het aanleggen van een helling. Denk ook bijvoorbeeld aan slecht onderhouden stoepen met losse tegels of overhangende struiken die voor hinder kunnen zorgen. Het toegankelijk maken van de online diensten van de gemeente, zoals de website en het digitaal loket, vallen onder dit beleid. Beperkingen kunnen namelijk uiteen lopen van rolstoelgebruik tot taalvaardigheid en zicht.

Dit betekent dus dat er beleid voor moet worden gemaakt en dat de persoon met een beperking serieus wordt genomen. Op weg naar een inclusieve samenleving. Dit vergroot de autonomie, bewegingsvrijheid maar ook de participatie van deze groep van jong tot oud. Het beleid moet de versnippering van allerlei gemeentelijk voorzieningen voorkomen en (wettelijke) regelingen met elkaar verbinden, zoals de Wmo, participatiewet, jeugdwet en wet passend onderwijs.

Gewoon Dordt gaat zich dan ook inzetten voor deze groep mensen. Niet alleen omdat dat op grond van de wet Gelijke behandeling een plicht is. Maar vooral omdat het een morele verplichting is naar al die mensen die nu in hun vrijheid, autonomie en sociaal worden beperkt.

Toegankelijk

Ongehinderd heeft onlangs de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente uitgeroepen. Volgend jaar willen we met Dordrecht mee kunnen doen. Ongehinderd is een maatschappelijke onderneming voortgekomen uit de verkiezingen van de BNN Bikkel van Bart de Graaf.

Ongehinderd ondersteunt gemeenten bij het onderzoek en uitvoering van beleid op het gebied van de toegankelijkheid. Ze hebben een Keurmerk voor Toegankelijkheid opgezet en verzamelen in een app informatie over de toegankelijkheid van diensten en gebouwen in gemeenten. De app van Ongehinderd laat bezoekers specifieke locaties beoordelen op de mate en het type toegankelijkheid en ook gemeenten in het algemeen te beoordelen.[perfectpullquote align=”right” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”#EE302D” class=”” size=””]Deel hier je ervaringen[/perfectpullquote]

Er zijn al een aantal locaties in Dordrecht beoordeeld – zeer goed zelfs over het algemeen – maar er is nog geen feedback over de gemeente zelf te vinden.Gewoon Dordt wil met betrokken organisaties zoals Ongehinderd en ZET (adviseert overheden), maar vooral de direct betrokkenen en ervaringsdeskundigen overleggen hoe we Dordrecht meer toegankelijk kunnen maken. We roepen iedereen op die ervaring heeft met toegankelijkheid van Dordrecht, gebouwen, locaties en gemeentelijke voorzieningen hun ervaring te delen. We willen inzicht krijgen in de pijnpunten.

Je kunt ons ook direct mailen met je ervaringen en tips op dit gebied: info@gewoondordt.nl.

Ook interessant

Geef een reactie

Ga naar de inhoud