Artikelen

Ik las het in de krant!

las het in de krant

Je hoopt als lokaal politicus altijd dat het college van B&W actief en volledig met de commissies en de gemeenteraad communiceert. Ze moet haar plannen eerst aan de politiek voorleggen en dan pas aan de pers. 

Soms gaat dat mis en lezen wij ook gewoon de plannen in de krant. Er is dan nog niet in de politiek over gesproken. Gewoon Dordt vindt dat vervelend. Goed en op tijd worden geïnformeerd is namelijk heel belangrijk om actief mee te denken over de ontwikkelingen in de stad.

Wij spreken het college er regelmatig op aan als zij met deze manier van communiceren – ‘actieve informatieplicht’ met een duur woord – tekort schiet. Ook vorige week dinsdag (14 december) in de commissie Fysieke Leefomgeving.
Aanleiding? De plannen voor meer ruimte voor het zoetwatergetijde gebied rondom het Wantij. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden en de gemeente denkt daarin mee. 

Gewoon Dordt heeft hierover nog geen duidelijk oordeel. Daarvoor willen wij ons eerst verdiepen in de voors en tegens die door de betrokken partijen zijn geuit.

Ons punt is dat het politieke partijen helpt als er altijd op tijd informatie wordt gedeeld. Ook als er nog geen afgeronde plannen bestaan. De inhoudelijke discussie is dan beter en zo kan de gemeenteraad, het hoogste orgaan in de stad, actief meedenken en voorwaarden stellen bij ontwikkelingen die eraan zitten te komen. Dat is voor lokale politici beter dan van plannen te moeten zeggen: “Ik las het in de krant!”

Ook interessant

Ga naar de inhoud