Artikelen

Woordvoering Begroting 2022

woordvoering begroting 2022
woordvoering begroting 2022

Voorzitter, de laatste begroting van deze periode. Waar de kadernota 2022 al niet spannend was, is deze begroting, ofwel de uitwerking van die kadernota, dat ook niet. Het ziet er allemaal netjes uit en we hebben waardering voor het dashboard waardoor een aantal cijfers overzichtelijker is. Maar omdat er nog geen nieuw kabinet zit hebben we te maken met een aantal onzekerheden. Hoeveel we vanuit het gemeentefonds krijgen bijvoorbeeld en of dat meer of alsnog minder is dan nu.

Er is door dit college niet bezuinigd, onder andere vanwege de focus op de Agenda Dordrecht 2030. In 2022 en 2023 is het saldo positief en als de bijdrage vanuit het Rijk wel hoger wordt valt het voor de jaren erna, die in deze begroting in de min komen, wel mee.

Meedoen

Het college spreekt over het herstel van de economie na de enorme dreun die we met elkaar hebben gehad vanwege de COVID-19. Helemaal lekker gaat het op dit moment weer niet en we vragen ons af welk effect dat zal hebben. Niet alleen op de financiën van zowel de gemeente als de ondernemers maar zeker de sociale en maatschappelijke effecten voor onze inwoners. Voor Gewoon Dordt is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dus moeten we alle zeilen bijzetten. We zijn in ieder geval blij dat het college erkent dat er meer inzet moet komen op kansenongelijkheid. Wij zien dat graag in combinatie met dat iedere Dordtenaar die verantwoordelijkheid pakt die hij kan pakken.

Jeugd(ont)zorg

Jongeren doen het best goed, hoewel ook op hen de coronacrisis een flink negatieve invloed heeft gehad. Bijna 90% van onze jongeren (25.000 van 0-19 jaar) redt het zonder jeugdhulp. Voor degenen die dit wel nodig hebben om op de rit te komen of te blijven zou het wat betreft Gewoon Dordt best anders geregeld mogen worden. Nog steeds is het systeem leidend – niet de jongere zelf – die voor een klein deel misschien al voldoende zou hebben aan een spreekwoordelijke schop onder de kont. We mogen best kritischer zijn op hoe er met onze budgetten door aanbieders wordt omgegaan zoals alleen betalen voor afgenomen hulp. Gewoon Dordt heeft daar de werktitel jeugd(ont)zorg aan gegeven, waar we mee aan de slag gaan in de volgende periode.

Laaggeletterdheid

Een onderwerp dat we daarbij betrekken is laaggeletterdheid. Omdat die in Dordrecht, ook onder jongeren, fors hoger ligt dan gemiddeld in Nederland. Op initiatief van Gewoon Dordt, samen met de stichting Lezen en Schrijven en Sagènn loopt er op dit moment weer een taalmaatjes project, of, zoals een aantal deelnemers zegt: ‘taalmatties’. Omdat wij vinden dat je wel kan roepen dat iets beter moet maar er dan zelf ook wat aan moet bijdragen als dat kan.

Waar we nog te weinig beeld van hebben is hoe de problematiek van laaggeletterdheid zich verhoudt tot de nieuwe omgevingswet. Deze wet heeft als doel inwoners meer invloed te geven op hun directe leefomgeving. Tot nu toe is het ook voor mensen die veel taalbegrip hebben best lastige materie. Hoe kan het college garanderen dat er voor alle inwoners een gelijkwaardige uitgangspositie is op dit punt? 

Sport – eenderde regeling

Een gelijkwaardige positie moet er wat betreft Gewoon Dordt ook zijn waar het de sportvoorzieningen en -accommodaties in de stad betreft. We hebben gezien bij de behandelstukken volgende week eindelijk een Programma Sportparken 2022-2030 is afgedaald. Een eerste blik erop leert ons dat er ondermeer ingezet gaat worden op een goede subsidieregeling voor de ontwikkeling van de sportaccommodaties. Als dit de eerder door Gewoon Dordt genoemde eenderde regeling is dan sluiten we deze periode toch nog aardig af op het sportdossier.

Giftreinen

Doen we dat ook met de zogenaamde giftreinen? Naast ons heeft bijvoorbeeld ook de PVV hier meermaals aandacht voor gevraagd. En ik denk dat de hele raad deze treinen liever kwijt dan rijk is. Maar hoewel we dit allemaal roepen verandert er niks. Lobbyen op de economie in de regio is waarschijnlijk meer sexy maar Gewoon Dordt zou toch graag zien dat ook op deze lelijke eend veel meer actie wordt genomen.

Duur bouwen = maatschappelijk bouwen

Voorzitter, er zijn nog twee punten die wij willen noemen. De eerste is gekoppeld aan het bouwdossier. We begrepen uit de begroting dat het college best tevreden is over wat er tot nu toe is gebouwd en over de komende jaren waarin er 1.000 woningen bijgebouwd worden tot aan 2030. Een goede inventarisatie van vraag en aanbod is er nog niet. We bouwen nog steeds een beetje vanuit wensdenken vooral dure huizen. Dat mag, maar Gewoon Dordt blijft herhalen dat als een ontwikkelaar duur bouwt je best mag vragen ook iets maatschappelijks te bouwen. We willen graag dat het college dit toch meer bij gesprekken met bouwbedrijven meeneemt.

Kwaliteit openbare ruimte

Waarmee we bij ons laatste punt zijn gekomen, voorzitter en dat is de kwaliteit van de openbare ruimte. Het onderhoudsniveau hebben we al eerder aandacht voor gevraagd, omdat er niet in alle wijken naar hetzelfde niveau wordt gestreefd. Prima als voor het centrum vanwege het toerisme een hoog niveau wordt nagestreefd maar voor ons is het heel gewoon dat dit niveau voor de hele stad geldt.

Begroting 2022 terugkijken

Dinsdag 9 november is de Dordtse Begroting 2022 in de gemeenteraad besproken.
De raadsvergadering is hier terug te kijken.

Ook interessant

Ga naar de inhoud