Artikelen

Ondernemersfonds: stoppen met die handel!

ondernemersfonds

Eind 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel per 2015 verplichte reclamebelasting in te voeren in het kernwinkelgebied. De opbrengst van deze belasting, ca. € 100.000,- wordt, samen met een gemeentelijke subsidie van € 65.000,-, in een ondernemersfonds gestort. De vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) is in het leven geroepen om het fonds te beheren.

Een van de redenen voor de invoering van de reclametaks was de freeriders problematiek op te lossen: ondernemers die niets betalen maar wel meeliften op wat er georganiseerd wordt. Met de komst van het ondernemersfonds betalen alle winkeliers in het aangewezen gebied mee. Voor een meerderheid van de raad de voornaamste reden om in te stemmen. De helft van wat de ondernemers ophoesten kan in het eigen deelgebied worden gebruikt voor activiteiten. De andere helft wordt gebruikt voor algemene promotie.

Promotie

Met het betalen van de belasting is er nog geen zeggenschap over het geld, je moet lid worden van de POBD. Dat kost niks maar heeft merkbaar weinig aantrekkingskracht. Na drie jaar zijn er volgens de website van de POBD zo’n 130 leden, dat is een derde van het aantal belastingbetalers. Waar het de bedoeling was om de betrokkenheid te vergroten is het tegenovergestelde bereikt.[perfectpullquote align=”right” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”#E93134″ class=”pullquote” size=”14″]In ons programma lees je meer over onze standpunten rond ondernemerschap.[/perfectpullquote]

Dan is er nog een bijzonder kernwinkelgebied vastgesteld. Waar iedereen weet dat Voorstraat-West niet tot dit gebied behoort, is het er wel aangeplakt. Ook apart is dat je bijvoorbeeld wel moet betalen als je op het Scheffersplein zit maar net om de hoek op de Wijnstraat erbuiten valt. Als het al was om de freeriders te laten betalen dan zijn er in deze constructie nog steeds veel ondernemers die profiteren en niet betalen.

Het geld in het fonds wordt besteed aan activiteiten die een winkeliersvereniging sneller en beter zou kunnen organiseren. Echt zoden aan de dijk zetten de activiteiten niet. Een paashaas die chocolade eitjes uitdeelt trekt geen extra bezoekers naar de binnenstad. Daar zou het om gaan: dusdanige promotie dat ons centrum meer bezoekers van buitenaf aan zou trekken.

Verantwoording

Wij verwachten een organisatie die inziet meer te zijn dan een – met alle respect – braderievereniging. Die op een grondige manier de promotie van de ondernemers oppakt. Gekoppeld aan de algemene promotie van de binnenstad, overstijgend. Wij denken dat de POBD in de drie jaar van haar bestaan voldoende tijd heeft gehad om dit zo op te pakken.

Nu is gebleken dat er geen verantwoording is over 2016 en er ook andere stukken ontbreken. De subsidieaanvraag over 2017 en 2018 bijvoorbeeld. Ook is toegegeven dat niet iedereen betaalt die zou moeten betalen. Het bestuur schermt met “we zijn vrijwilligers”. Vrijwilliger of niet, een organisatie die niet in control is en wel over veel geld van anderen gaat, daar moeten we mee stoppen. Beter erkennen dat dit zo niet werkt dan doormodderen op een manier die niet het beoogde doel zal behalen.

Ook interessant

Geef een reactie

Ga naar de inhoud