Artikelen

Standpunten gemeenteraadsverkiezingen 2022

Standpunten GR2022 Dordt Centraal

In de Dordt Centraal van deze week delen de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen gezamenlijk hun speerpunten. In het midden vertellen de partijen over hun standpunten op vijf hoofdthema’s: wonen, sport, werkgelegenheid en economie, cultuur, zorg & sociaal domein en verkeer & OV.

GewoonDordt: duidelijk

Gewoon Dordt staat voor een realistische en eerlijke benadering van wat er in de stad speelt. Onze insteek is menselijk liberaal. We hechten aan individuele vrijheden en die vrijheden komen met de verantwoordelijkheid je eigen leven goed op de rails te houden. Als dat even (tijdelijk) niet lukt, is er hulp om je weer op weg te helpen.

Wij vinden dat Dordrecht van ons allemaal is en dat we met elkaar onze stad moeten vormgeven. Dat meedenken, inspraak en met elkaar invulling geven aan de directe woonomgeving goed geregeld is. En dat de politiek haar rol neemt als bij tegengestelde belangen een knoop moet worden doorgehakt om het algemeen belang te dienen.

Gewoon Dordt is duidelijk. Wij zijn eerlijk en doen geen beloftes die we niet waar kunnen maken.

Bekijk ons programma en kandidaten.

Bron: Dordt Centraal, Midweekeditie  09/03/2022

Ook interessant

Ga naar de inhoud