Artikelen

Van Godewijckstraat kan echt beter!

Van Godewijckstraat

De zesde herziening van het bestemmingsplan De Schil, Van Godewijckstraat. Daar praat de commissie Fysieke Leefomgeving woensdag 7 oktober 2020 over. Klinkt saai. Maar dat is het voor de bewoners in de omgeving in ieder geval niet.

Dat werd ook duidelijk uit de inspraakreacties. Omwonenden snappen dat er wordt gebouwd. Daar zijn ze blij mee. Ze snappen ook dat er veel woningen worden toegevoegd aan hun buurt. Ze snappen alleen niet dat er zo weinig wordt gedaan met hun ideeën en opmerkingen over hun buurt.
De ambtelijke reactie op alle inspraak was in onze ogen nogal defensief. Participatie, een belangrijk onderdeel in de toekomstige Omgevingswet, is niet iets dat de gemeente Dordrecht heel goed vormgeeft.

Gewoon Dordt is ook blij dat op deze plek gebouwd gaat worden. Het plan had in samenspraak met de omwonenden echt beter gekund. Nu komen er, in het voorstel, drie Oost-Duits aandoende gelijkvormige woonkazernes. Massieve bouwvolumes die voor de Muys van Holystraat een nauw en gesloten leefmilieu betekenen.

Wat was het fijn geweest als er meer gespeeld was met variatie in hoogte van de bebouwing en het openhouden van de hoek vlakbij het Beverwijcksplein. Wat was het mooi geweest hier verticale geveltuinen toe te passen, groene daken en meer aanplant rondom de nieuw te bouwen wooncomplexen.
In samenspraak met omwonenden en met wat meer lef en ambitie had er een beter, creatiever plan kunnen liggen. Een plek waarbij het een genot is er tegenover te wonen.

We zullen daarom benadrukken richting college dat het nog niet te laat is om de plannen ‘buurtvriendelijk’ te maken.

Afbeelding uit bijlage ‘Herontwikkeling Van Godewijckstraat‘ van Dossier 2587506 Bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat.

Ook interessant

Ga naar de inhoud