Artikelen

Hanneken van Dordt nog niet uit beeld

In de Dordtse raadsvergadering van 11 april diende Gewoon Dordt, samen met Groen Links, Fractie van Waardhuizen en de VVD de motie in ‘Zet Hanneken van Dordt op haar sokkel’. Het doel van de motie is om de Stichting Hanneken van Dordt duidelijkheid te geven of het mogelijk gaat zijn het beeld van Hanneken een plaats te geven in het nieuw te ontwikkelen Wantij-West gebied.  

Historische locatie 

Kunstenaar Gerhard Lentink ontwierp het beeld ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Dordrecht. Het was bedoeld te worden geplaatst op de punt van de wijk Stadswerven. Door bezwaren van Rijkswaterstaat en de inschatting van TNO dat dit enorme extra kosten met zich mee zou brengen vanwege de aanpassing van de radarsystemen, leek het plan van tafel te zijn.  

Gewoon Dordt plaatste destijds twijfels bij de bezwaren en geraamde kosten voor de plaatsing en stelde het college daar nadere vragen over. De kunstenaar en de stichting Hanneken van Dordt stelden ook een alternatieve locatie voor: in het water van de Wantij-West, vlakbij de bioskoop en Villa Augustus. Door dit alternatief verdween gelukkig het beeld (nog) niet uit beeld voor Dordrecht.  

Kostenraming 

De motie roept het college op om uit te zoeken wat de kosten en overige overwegingen voor en tegen zullen zijn voor het plaatsen en het onderhoud van het beeld van Hanneken in het Wantij. Met dit voorstel kan de raad beslissen of ze daarmee in kunnen instemmen en of Hanneken van Dordt geplaatst kan worden. De Stichting Hanneken van Dordt heeft deze duidelijkheid nodig om de financiën te gaan regelen; fondsenwerving, publieksfinanciering of ‘crowd funding’.  

De motie werd bijna unaniem aangenomen: 36 stemmen voor en 1 stem tegen. De SP ziet niets in het plaatsen van zo’n groot beeld in het Wantij.  

Afbeelding: Piet Krijger, Stichting Hanneken van Dordt

Ook interessant

Ga naar de inhoud