Artikelen

Virtueel Bach

virtueel bach

Het Bachfestival is een tweejaarlijks feestje voor mensen die vinden dat zij het neusje van de zalm zijn van cultuurminnend Nederland. En 2020 was weer een Dordts Bachjaar. Helaas kan dit feestje door het coronavirus niet doorgaan.

Daar is nu wat op bedacht. Trots kondigde artistiek directeur Marieke Hopman aan dat samen met NTR Radio 4 en steun van de gemeente Dordrecht een online variant te beluisteren is. Een variant waarvan de stad nauwelijks profijt zal hebben. Wethouder Sleeking zegt daarover in één van de Dordtse media: “Het Bachfestival is voor mij altijd een hoogtepunt in het brede aanbod van concerten in Dordrecht. Hoge kwaliteit en verrassende verbindingen. Daarom ben ik heel blij dat het festival in een andere vorm toch doorgang kan vinden.” Klinkt hierin nu een persoonlijke voorkeur door of spreekt hier een wethouder die zich inspant om voor 120.000 Dordtenaren een breed cultureel aanbod te realiseren? 

Op dinsdag 12 mei bespreekt de Commissie Sociaal de Cultuurnota. Eerlijk gezegd vinden wij die ronduit teleurstellend. Het is een voortzetting van het huidige beleid en teveel gericht op babyboomers en een toch wat select, elitair gezelschap. We stellen dit met een knipoog maar Mignon Nusteling, die op 7 mei 2020 in AD De Dordtenaar liet optekenen dat de marketing in Dordrecht zich te eenzijdig richt op de door ons genoemde doelgroep. Mignon is een geweldig voorbeeld van de nieuwe generatie cultuurondernemers en spant zich er juist voor in om te laten zien dat Dordrecht veel meer te bieden heeft.

Dat is ook de insteek van Gewoon Dordt. Natuurlijk zijn we trots op het Dordrechts Museum, het Energiehuis en Kunstmin. Maar haast onopgemerkt groeit op plekken in de stad waar de dominante doelgroep niet komt, de cultuur die Dordrechts toekomst is. Die toekomst blijft in de Cultuurnota onderbelicht. Wij hadden graag gezien dat het enorme bedrag dat nu naar de relatief kleine groep Bachliefhebbers gaat of naar dat veel te kleine aantal bezoekers dat het Hof van Nederland bezoekt, wordt gebruikt om de cultuur die in de stad ontstaat een beter podium te geven.

Irene Koene en Gertjan Kleinpaste

Ook interessant

Ga naar de inhoud