Artikelen

Woordvoering Kadernota 2022

Kadernota 2022
Kadernota 2022

Voorzitter, ik zal wat woorden verzinnen bij deze filippine want echt spannend vonden we de kadernota namelijk niet. Dat klinkt wat onaardig, zo is het dus niet bedoeld. We willen er meer mee zeggen dat de kadernota er zoals altijd netjes uitziet, zoals hij er uit moet zien. Hier en daar een tekort, ergens een plus, heel veel PM-posten ook nog. Maar ja, dat is allemaal niks nieuws.

Groeiambitie

Voorzitter, blijvend investeren in de groeiambities lezen wij in de kadernota. Dat doen we omdat de druk op de exploitatie toeneemt. En dat is nodig, maar tegelijkertijd ook wel heel interessant natuurlijk. Hoe mooi is het om een visie, die er ligt voor bijvoorbeeld de Spoorzone, ook echt met elkaar proberen uit te voeren, als je die plaatjes zo ziet.

Vanochtend konden we ook lezen in het AD dat wethouder Burggraaf het plan heeft opgevat om het bedrijventerrein achter de Weeskinderendijk te kopen om daar de ontwikkelingen mogelijk te maken en dat lijkt Gewoon Dordt in ieder geval een goed idee.

En ook bijvoorbeeld het verbinden van de stad met Krispijn door het station als het ware te overkappen. Dat is ook iets waar we naar uit kunnen kijken, dat je dat meer bij elkaar betrekt en verbindt. Of we dan uiteindelijk die groeiambitie halen om naar 140.000 inwoners te gaan? Vooral inzetten op de kwaliteit van de stad lijkt het eerste van groot belang.

Wonen

Diverse collega’s hebben al gesproken over het bouwen van woningen, vooral in de hogere prijsklasse. Doorstromen van jonge gezinnen naar deze duurdere woningen, waar op dit moment het voordeel waar de heer Merx over sprak – misschien is in Dordt de gemiddelde verkoopprijs wel 70.000 euro lager – volledig teniet wordt gedaan op dit moment door het extreme overbieden. Van de week nog een voorbeeld gehoord van 60.000 euro boven de vraagprijs. En voorzitter, daar is niet iedereen het weliswaar over eens, ervoor zorgen dat er voldoende woningen zijn voor jonge mensen, studenten, starters.

Ja en dan zit je toch echt in de sociale huur, dus we kijken uit naar het rekenkameronderzoek over de beschikbaarheid van woningen in de stad. Want naast het RIGO-rapport zou dat wel eens cijfers op kunnen leveren waarbij we toch wat meer een idee hebben hoe nou precies het aantal woningen wat er is, ook beschikbaar is voor de juiste groepen. Dat lijkt niet helemaal zo te zijn.

Omgevingswet

Voorzitter, de Omgevingswet krijgen we dan. Er moet sowieso gebouwd worden, naast het bebouwen van grond zoals op Amstelwijck. Daar is dan sprake van een nieuwe wijk, maar er wordt ook verdicht. En met name in de binnenstad kan dat betekenen dat je echt heel dicht op elkaar komt te zitten en er effecten zijn op het woongenot en de leefbaarheid.

Nieuwe ontwikkelingen hebben nu eenmaal impact op omwonenden en dan is het dus verstandig om die hier op een moment bij te betrekken dat nog niet alles in beton gegoten is. Zodat je die vertragingen, waar eerder over gesproken werd, dan ook kan voorkomen. Ik noem de Omgevingswet omdat de burgerparticipatie daarin geborgd lijkt te zitten.

Maar die is niet alleen weer uitgesteld, die gaat naar onze mening ook de oplossing niet zijn om te voorkomen dat omwonenden gefrustreerd achterblijven, zoals dat nu ook het geval is. En dan hebben we het vooral over plannen waar een ontwikkelaar de hoogte in wil bouwen. Wat volgens het bestemmingsplan wel is toegestaan, al past dat op sommige plekken niet bij de panden in de buurt. Wij hebben daar recentelijk ook nog wat voorbeelden van gezien.

En omdat de stedenbouwkundige bepalingen per 1 juli 2018 van rechtswege zijn vervallen in de bouwverordening en ze niet opgenomen zijn in de bestemmingsplannen, zullen zowel de omwonenden als de gemeente zelf het onderspit delven. Daarom zijn wij op onderzoek uitgegaan en komen we waarschijnlijk binnenkort daar nog wel over te spreken.

Vervoer

Interessant is ook voor ons de pilot die gedaan wordt met een watertaxi-achtig netwerk. Waarbij we willen benadrukken dat de gewone waterbus minstens zo belangrijk is en volgens een goede dienstregeling blijft varen. Scherp aan de wind, zoals opgenomen staat in de Kadernota en die waren we al eens eerder tegengekomen.

Geld

Een stad exploiteren dat kost nu eenmaal geld en ook dat is wel eens lastig natuurlijk. En dan kan je wel spreken van tekorten, maar blijkt toch steeds weer dat waar een wil een weg is. Dus als er iets moet gebeuren, dan komt dat geld er altijd wel.

We hadden graag gezien dat er wat zakgeld was opgenomen voor de beleidswensen van een nieuw college, dat volgend jaar zal aantreden. In een technische sessie over de Kadernota werd gezegd dat dit te maken heeft met incidenteel en structureel budget. Het was voor mij op dat moment een ingewikkeld verhaal, wat we dus niet helemaal begrepen. Daar krijgen we graag wat uitleg over, waarom dat niet is opgenomen.

In een aantal dossiers moet het Rijk met financieringen over de brug komen. En ook al is dat misschien niet voldoende, betekent dat voor ons niet dat per definitie altijd maar aangevuld moet worden door de gemeente. Dat hebben we daarstraks ook aangegeven richting de heer Van der Kruijff, met betrekking tot de schoolpleinen.

Inmiddels heb ik van een van onze andere collega’s een appje gekregen dat vanuit de Groenblauwe stad er ook nog het een en ander mogelijk is op dat gebied. Dus meneer Van der Kruijff, meldt u zich bij uw buurvrouw in de binnenring en dan krijgt u daar meer over te horen.

Zoals ik al eerder heb gezegd betekent het niet, dat als de middelen niet toereikend zijn de gemeente moet opplussen boven het budget wat er al beschikbaar wordt gesteld voor dit soort dingen. Maar dat is een leuke discussie die we kunnen hebben, niet alleen dit van het onderwijs, maar er zijn nog meer dingen van het onderwijs waar we dat op kunnen doen, meneer Van der Kruijff. Dus daar gaan we dan maar naar uitkijken.

Financiering

Financiering van het Rijk en dat gaat dus ook over de dekking van bepaalde kosten, als je bijvoorbeeld de Jeugdhulp neemt. Dat is ook zo’n dossier voorzitter. Daar kan je 100 miljoen extra inpompen bij wijze van spreken. Maar er zal toch echt iets aan de systematiek moeten gaan veranderen, want anders is het geld nooit genoeg. Dat blijkt ook steeds wel weer. Maar goed, ook daar gaan we het binnenkort in de commissie over hebben.

Taakstelling

Er zijn hier en daar nog wel wat kosten die ook teruggebracht kunnen worden en dingetjes die we misschien niet doen en wel doen. Halvering van het budget voor de Vrije Statenvergadering bijvoorbeeld.

Afrondend voorzitter zijn er een aantal dingen die we hier in de stad willen veranderen. Daarvoor heb je gewoon met elkaar iets nodig van: ‘zo doen we dat hier in Dordt’. En dat noemen wij Dordtse mores. En met die Dordtse mores laten we dan zien dat we gewoon meedenken.
Dat is de uitkomst van onze filippine voorzitter. Met dank aan Antoinette voor het maken.

Ook interessant

Ga naar de inhoud