Artikelen

Het belang van lokale partijen

Lokale politiek

Volgens de voorspellingen van RTV Dordrecht1 maken drie van de vijf lokale partijen die meedoen aan de verkiezingen op 21 maart daadwerkelijk een kans mee te gaan besturen in de gemeenteraad van Dordrecht. Gewoon Dordt doet dit jaar voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen en is een van die kanshebbers. Een andere, Beter voor Dordt, doet voor de vierde keer mee, maar lijkt deze keer veel kiezers en dus draagvlak te gaan verliezen.

Waarin onderscheidt Gewoon Dordt zich?

Veel gehoorde kritiek op de (landelijke) politiek is dat politici hun beloften niet nakomen en/of niet luisteren naar de inwoners. Vanuit dat gevoel is ook Gewoon Dordt ontstaan. Het heeft geleid tot een bonte verzameling van gedreven mensen, met diverse achtergronden, die gewoon aan de slag willen voor de stad.
Gewoon Dordt zal geen beloften doen die niet nagekomen kunnen worden. Wil eerlijk zijn als iets niet kan of niet mogelijk is: gewoon duidelijk. En vooral eerst kijken welk effect een besluit zal hebben op de mensen die het aangaat.

Standpunten

Er wordt van een partij verwacht dat ze standpunten innemen en uiteraard heeft Gewoon Dordt ook een politiek programma gepresenteerd. Op veel onderwerpen verschillen we niet wezenlijk van andere partijen in Dordrecht. Gewoon Dordt zet het belang van de bewoners en ondernemers op de eerste plaats; het gaat niet zozeer om wat ‘wij’ vinden. Het gaat om de inwoners en ondernemers die in hun leven, hun werk en leefomgeving direct worden geraakt. Daar willen we rekening mee houden, hun belangen willen we behartigen in de gemeenteraad.

Waarom lokaal kiezen?

Het zal niemand de afgelopen jaren zijn ontgaan dat de politieke rol van de gemeente is toegenomen. Daarmee is ook de rol van de lokale politiek steeds meer toegenomen. Matilde van Ditmars (2016) deed onderzoek naar lokale politici en de invulling van hun rol. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd bijna met een derde van de stemmen lokaal gekozen. Lokale politieke partijen lijken ‘dichter bij de burger’ te staan, zijn zelf meer een afspiegeling van de ‘gewone burger’. Met een maar: vrouwen zijn bij lokale partijen nog meer ondervertegenwoordigd dan in de landelijke politiek.

Landelijke partijen blijken lokaal vaker gestuurd te worden door de partijlijn van bovenaf, maar ook omdat lokale politici van landelijke partijen wellicht landelijke politieke ambities hebben. Raadslieden van lokale partijen blijken de mening van de kiezer belangrijker te vinden dan de politici van landelijke partijen. Wat we terug zien in de manier waarop politici hun rol opvatten. Politici van lokale partijen zien hun rol vooral als die van een vertegenwoordiger van de bewoners en van de landelijke partijen als die van vertegenwoordiger van de (idealen) van hun partij.

Volgens Van Ditmars zijn er dus belangrijke verschillen tussen lokale en landelijke partijen, waarbij de lokale partijen niet alleen dichter staan bij de lokale bevolking, maar deze ook beter vertegenwoordigen. 2

Landelijk lokaal

Deze gemeenteraadsverkiezingen lijken de verschillen tussen lokale en landelijke partijen – en daarmee de versnippering – nog meer toe te nemen. Het aantal lokale partijen is deze keer groter, doordat lokale afdelingen van landelijke partijen zich zijn gaan afsplitsen.

Lokale politici van landelijke partijen worden nogal eens aangesproken op landelijke politieke gebeurtenissen of uitspraken, terwijl die lokaal vaak helemaal niet van belang zijn en het doel voorbijschieten. Zo wordt verwacht dat D66 ‘schade’ zal ondervinden van het afschaffen van het referendum en het aannemen van de donorwet. Lokaal hebben PvdA-ers last van het slechte imago dat de PvdA landelijk nog steeds heeft. VVD’ers worden aangesproken op het leugentje van Halbe Zijlstra.

PVV

De PVV neemt een speciale plaats in het politiek spectrum. De PVV is een landelijke nieuwkomer bij de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht. De verwachting is dat de PVV vooral kiezers bij BVD weghaalt. De lokale vertegenwoordiging van landelijke partijen hebben meestal steun van de partijorganisatie en collega raadslieden.

Maar bij de PVV lijkt dat juist het tegenovergestelde te zijn. Tweede Kamerleden noemen hun lokale politieke broeders zelfs ‘debielen’.3 PVV-kopstuk Dion Graus vindt dat de PVV niets te zoeken heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen en vindt dat lokale politici moet worden overgelaten aan lokale partijen.4 Hij verwacht ook dat de lokale politici de landelijke PVV alleen maar imagoschade zal opleveren door hun vermeende incompetentie. En dan heb ik het niet eens over de vele schandalen, relletjes, vertrekkende (raads)leden, etc.

De verkiezingsposter van de PVV Dordrecht, waarop de beeltenis van Geert Wilders prijkt, geeft het eigenlijk al weg…; lokaal lijkt de PVV weinig toe kunnen te voegen. In Almere en Den Haag heeft de PVV al eerder meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen, maar het lijkt erop dat ze niet de verantwoordelijkheid van besturen willen of kunnen nemen, zelfs als ze de grootste worden. Als die trend wordt doorgetrokken, kan de PVV-kiezer zich afvragen of hun stem wel het effect zal hebben dat ze hopen.

Vaak wordt de PVV-kiezer gezien als een ‘tegenstemmer’, uit protest tegen de gevestigde politiek. Maar had je dan niet net zo goed blanco kunnen stemmen? Wij vinden dat je een proteststem beter kan geven aan iemand die wat met je gevoelens en meningen doet. We zijn het met Dion Graus eens dat lokale politiek beter aan lokale partijen kan worden overlaten.

Stem lokaal, stem Gewoon Dordt!

Over welk onderwerp het ook gaat, we willen ermee aan de slag vanuit een realistische en eerlijke benadering. Voordat een besluit genomen wordt willen we eerst weten welke invloed de maatregel heeft op de inwoners of ondernemers die het betreft. Daarvoor wordt iedereen die het aangaat zoveel mogelijk betrokken bij veranderingen in hun directe leefsituatie of (woon)omgeving waarbij we ook eerlijk zijn als iets niet kan en geen beloftes maken die we niet waar kunnen maken.

Antoinette de Fouw, verpleegkundige (np) en zorgethicus (io)

Referenties:

  1. Dordrecht Kiest! De voorspellingen (26 februari 2018)
  2. Matilde van Ditmars. Staan raadsleden van lokale partijen dichter bij de burger?
  3. De Dagelijkse Standaard. PVV-Kamerleden luiden noodklok over kandidaten gemeenteraadsverkiezingen: ‘Het zijn allemaal debielen!’
  4. Limburger. Dion Graus wil PVV niet in gemeenteraad.

Ook interessant

Geef een reactie

Ga naar de inhoud