Artikelen

Platform tegen Armoede bestaat 10 jaar

platform tegen armoede

Vertrouwen en communicatie waren de thema’s tijdens de ‘viering’ van het 10-jarig bestaan van het Platform tegen Armoede Drechtsteden op Wereld Armoededag 7 oktober 2021, in de kantine van buurt- en speeltuinvereniging Zeehavenkwartier.

Communicatie vanuit vertrouwen

In die 10 jaar heeft het platform het onderwerp ‘armoede(bestrijding)’ hoog op de politieke agenda gekregen en veel bereikt. Wethouder Peter Heijkoop was een van de sprekers en vertelde hoe de gemeente de afgelopen jaren de inbreng van het Platform heeft verwerkt in het beleid. De stijl van communicatie en de omgang met mensen is door de Sociale Dienst sterk verbeterd. Vertrouwen en samenwerking staan daarbij centraal. Behalve in de houding van de medewerkers is ook letterlijk de omgeving verbouwd. Er zijn ‘obstakels’ verwijderd die de communicatie belemmerden. Zo zijn bijvoorbeeld de glazen schotten verwijderd.

‘Communiceren doe je samen…’ – Vertrouwen is de Basis

Armoede

De presentaties en ervaringsverhalen laten zien dat er inmiddels een ruim hulpaanbod is op het gebied van armoedebestrijding; zowel particulier als vanuit de overheid. Dat is mooi, maar tegelijkertijd ook verontrustend.

Zo kan het zijn dat een inwoner wel bij 24 (overheids)loketten moet aankloppen om al die (financiële) hulp ook te ontvangen. En dat moet je dan ook elk jaar weer opnieuw doen. De hoogte van de uitkering is erop gebaseerd dat iemand dat ook kan en doet en de basisuitkering aanvult naar behoefte. Maar het zijn wel heel veel loketten…..

Duidelijke communicatie

Mensen kunnen (nog meer) in de problemen komen omdat ze de informatie en communicatie van instanties en loketten niet begrijpen en niet of te laat reageren. Door de inzet van onze Taalheld en bruggenbouwer Irene Koene ondertekende de gemeente Dordrecht in 2019 het Taalakkoord met Stichting Lezen & Schrijven. Hiermee verklaart de gemeente zich in te zullen zetten hun communicatie naar inwoners begrijpelijker te maken.

Er werden een paar voorbeelden voorgelezen van brieven van instanties waarbij dat nog niet helemaal is gelukt. Hier valt nog veel te verbeteren. Helaas is een knelpunt dat veel van deze brieven inhoudelijk en juridische aan voorschriften moeten voldoen. Daarom wordt ingewikkeld vakjargon gebruikt. Maar ook hiervoor werden oplossingen aangedragen. Bijvoorbeeld een brief in duidelijke taal te versturen, met als bijlage de standaardbrief met de ‘kleine lettertjes’.

Laaggeletterdheid

Naast het verbeteren van de communicatie naar de inwoners is het ook van belang mensen te helpen hun taalvaardigheid te verbeteren en laaggeletterheid aan te pakken op verschillende gebieden. Door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat kinderen ‘geletterd’ en met diploma school verlaten. Door nieuwkomers te ondersteunen de taal te leren, maar ook te begeleiden tot die tijd de informatie te begrijpen. Of door taboedoorbrekend volwassenen taalles aan te bieden.

Dit is dan ook een onderwerp waar Gewoon Dordt zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet en permanent hoog op de politieke agenda heeft staan. Bijvoorbeeld met het project Prominente Taalmaatjes.

Ook interessant

Ga naar de inhoud