Artikelen

Prominente Taalmaatjes afgerond

Prominente taalmaatjes dictee in de Dordtse raadszaal

Onlangs werd het project Prominente Taalmaatjes afgerond met een dictee, waar vier wethouders, twee mensen van de bibliotheek en journalist Kees Thies aan deelnamen. Het dictee was gemaakt door de deelnemers aan het project Prominente Taalmaatjes. Bijna allemaal lazen ze hun eigen zin voor, iets dat voor hen spannend was om te doen.

Binnen het project Prominente Taalmaatjes hielpen negen raadsleden – waaronder onze fractievoorzitter Irene Koene – en de projectleider Taalakkoord van de gemeente Dordrecht vanaf september tot eind januari laaggeletterde mensen met Nederlands als moedertaal om beter taalvaardig te worden.

De aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Dordrecht kreeg een enorme impuls door de motie ‘Wie dit niet kan lezen, is niet gek’ van Gewoon Dordt in 2018.

Taalpact Dordrecht

Laaggeletterdheid

In Dordrecht zijn 18.000 mensen laaggeletterd, 12.000 daarvan hebben Nederlands als moedertaal. Gewoon Dordt vindt aandacht voor laaggeletterdheid zó belangrijk dat we het in ons verkiezingsprogramma opnamen en het onderwerp als het ware ‘adopteerden’.
Koene vertelt: ,,In het eerste jaar van Gewoon Dordt hebben we met de motie ‘Wie dit niet kan lezen is niet gek‘ meer aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. De gemeente heeft nu zélf meer aandacht voor laaggeletterdheid.

Bewustwording

Medewerkers kunnen extra trainingen volgen op taalgebied. De brieven die de gemeente uitstuurt naar inwoners worden nagekeken, zodat er niet te ingewikkelde taal in staat. Zo gaan brieven leesbaar de deur uit. Het zijn simpele stappen die het allemaal makkelijker maken voor mensen met een taalachterstand. Het was echt een bewustwordingsproces bij iedereen.

“Dordtse raadsleden steken de handen uit de mouwen met het project Prominente Taalmaatjes.”

Algemeen Dagblad – 31/01/2020

Als je kijkt wat laaggeletterdheid allemaal raakt, dan heeft het zoveel consequenties. Het is bijvoorbeeld lastig om bijsluiters van medicijnen te lezen, om sollicitatiebrieven te schrijven. Mensen krijgen rekeningen en brieven met aanmaningen en raken daardoor in de schulden… Het is ontzettend belangrijk om voldoende taalvaardig te zijn.”

In september van dit jaar is het de bedoeling dat een nieuwe groep laaggeletterde mensen met hun ‘prominente taalmaatje’ aan de slag gaat.

Ook interessant

Ga naar de inhoud